Prelucrarea datelor cu caracter personal


NOTA DE INFORMARE - PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

Introducere

În momentul în care alegi să îți creezi un cont pe site-ul www.afisport.ro, anumite date cu caracter personal ale tale vor fi prelucrate de către DHS BIKE PARTS SRL, în principal pentru a putea să îți furnizăm serviciul solicitat și anume accesul în contul tău pe site.
Cadrul legal general care reglementează protecția datelor cu caracter personal este reprezentat de către Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană, iar această notă de informare urmează cerințele prevăzute în GDPR.
 


Care sunt entitățile implicate în prelucrarea datelor tale cu caracter personal?

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de către către DHS Bike Parts S.R.L., societate de drept român, cu sediul social în Str Santuhalm nr 35A, Deva, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J20/1709/2008, avand CUI RO24705416.
 


Ce fel de date prelucrăm?

DHS Bike Parts S.R.L. prelucrează datele tale de identificare și de contact (i.e., nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa) in scopul identificarii comenzii plasate pe site, a facturarii si livrarii.

În plus, vom putea prelucra și informații referitoare la produsele pe care le-ai căutat pe site-ul nostru, faptul că ai ales o serie de produse ca fiind favorite, precum și recurența cu care vizitezi site-ul nostru.

În cazul website-ului, colectăm și IP-ul tău, însa aceasta data nu este prelucrată și nici utilizată în vreun scop ulterior la acest moment.
În plus, în momentul în care accesezi Contul de pe site-ul nostru, DHS Bike Parts S.R.L. va colecta informații stocate în modulele cookies sau alte mijloace tehnice similare (i.e., fișiere mici de text care se stochează pe calculatorul, telefonul, tableta sau dispozitivul tău mobil, și conțin informații cu privire la activitatea ta pe site). Folosim module cookies pentru a te ajuta să accesezi cât mai ușor și eficient serviciile site-ului nostru. Mai multe informații despre modulele cookies poți găsi în Politica de Cookies disponibilă la: https://www.afisprt.ro/politi....
 


Pentru ce scopuri prelucrăm datele de mai sus și care este baza noastră legală?

Datele cu caracter personal descrise mai sus sunt prelucrate pentru următoarele scopuri:

 1. Identificarea ta pentru a-ți putea furniza accesul în cont, precum și prestarea către tine a serviciilor furnizate de Cont (i.e., utilizarea funcțiilor Contului, gestionarea comenzilor tale etc);

 2. Contactarea ta prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-ți aduce la cunoștință informații despre Cont (i.e., fără a avea o natură de marketing – informările ce țin de setările Contului);
 3. Efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice, rapoarte) cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor;
 4. Furnizarea de servicii suport pentru tine atunci când ne soliciți aceasta;
 5. Newslettere pentru buletine informative si oferte personalizate
 6. Documentarea consimțământului tău.

Prelucrăm datele de mai sus, fie pentru că sunt necesare pentru executarea unui contract la care ești parte (e.g., furnizarea serviciilor corespunzătoare Contului, gestionarea comenzilor tale), fie pentru că am primit consimțământul tău în acest sens (e.g., transmiterea de mesaje de marketing direct,). În plus, prelucrăm o parte din datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi și în baza interesului nostru legitim dar și în baza unei obligații legale (e.g., soluționarea litigiilor, plângerilor, activități de audit, documentarea consimțământului etc.).
Interesul nostru legitim se limitează de regulă la îndeplinirea operațiunilor curente aferente administrării relației cu tine (confirmare comenzi, gestionare, facturare si transport) asigurarea conformității folosirii serviciilor, cunoașterea pieței, dezvoltarea strategică, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor oferite, asigurarea securității sistemelor noastre.
Prelucrarea datelor cu caracter personal marcate ca fiind câmpuri obligatorii (i.e., nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, date de locație) sunt considerate a fi necesare pentru prestarea către tine a serviciilor furnizate de Cont. Refuzul tău de a furniza astfel de date determină imposibilitatea DHS Bike Parts S.R.L. de a-ți asigura funcțiile prevăzute de Cont.
 


Către cine transmitem datele tale cu caracter personal?

 1. Furnizori de servicii IT (e.g., mentenanță și dezvoltare software, mentenanță și dezvoltare site);

 2. Organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale,

Care este perioada pentru care stocăm datele tale cu caracter personal?
Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate și stocate de către DHS Bike Parts S.R.L. de la momentul la care ai ales să îți creezi un Cont pe site, pana la momentul la care alegi să îți ștergi contul. După momentul în care alegi să îți ștergi contul, datele tale vor fi stocate de către DHS Bike Parts S.R.L., pentru o perioada adițională de 3 ani, în interesul legitim al DHS Bike Parts S.R.L. de putea accesa și furniza documentația necesară în cazul unei potențiale cereri în instanță, reclamații, investigații derulate.
În ceea ce privește utilizarea datelor tale cu caracter personal pentru efectuarea de activități de marketing direct, acestea vor fi stocate de către DHS Bike Parts S.R.L. de la momentul la care ne-ai acordat consimțământul pentru aceasta prelucrare, până la data la care l-ai retras. După momentul în care alegi să îți retragi consimțământul, datele tale vor fi stocate de către DHS Bike Parts S.R.L., pentru o perioada adițională de 3 ani, în interesul legitim al DHS Bike Parts S.R.L. de putea accesa și furniza documentația necesară în cazul unei potențiale cereri în instanță, reclamații, investigații derulate (i.e., dar fără a fi folosite pentru transmiterea de materiale de marketing direct).

Newsletter - Aveti optiunea de a va abona la newsletter-ul nostru prin intermediul site-ului nostru web. Cu acest buletin informativ veti primi in mod regulat informatii actualizate despre oferte individuale (de exemplu, informatii despre produse, oferte speciale, campanii de reduceri, competitii, evenimente). Pentru aceasta avem nevoie de adresa dvs. de e-mail si consimtamantul dvs. expres si voluntar ca sunteti de acord prin abonarea la buletinul informativ cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

De indata ce v-ati inregistrat pentru newsletter, datele dvs vor fi stocate in baza noastra de date si pe ecran va aparea mesaj de confirmare la abonare. Puteti anula oricand primirea newsletter-ului nostru fara a oferi motive si, in acelasi timp, va puteti revoca consimtamantul cu efect pentru viitor. Revocarea nu afecteaza legalitatea consimtamantului pana la revocarea acordului care a fost facut.

 Scop:Adresa de e-mail pe care o furnizati va fi procesata in scopul trimiterii newsletter-ului DHS Bike Parts abonat. Ne dati numele si prenumele in mod voluntar. Cu toate acestea, acest lucru ne ofera posibilitatea de a va adresa personal. Prelucram orice informatie pe care o furnizati in mod voluntar (de exemplu, titlu, prenume, nume, cod postal) pentru a va oferi informatii tintite, de ex. adresa personala din newsletter (titlu, prenume, prenume);segmentarea newsletter-ului pe regiune pentru a va informa despre deschiderile de magazine in zona sau ofertele speciale legate de regiune (cod postal)

 


Care sunt drepturile tale în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal?

În calitate de utilizator al al Contului, ai următoarele drepturi, ce pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele cu caracter personal pe care DHS Bike Parts S.R.L. le deține în raport cu tine:

1. Dreptul de acces – poți solicita confirmarea faptului că datele tale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către DHS Bike Parts S.R.L., iar în caz afirmativ, poți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. În urma unei solicitări efectuate în acest sens, DHS Bike Parts S.R.L. va elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective realizate de DHS Bike Parts S.R.L.. 

2. Dreptul la rectificare – poți obține rectificarea datelor tale cu caracter personal inexacte, precum și completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare. De asemenea, îți poți modifica oricând datele tale, prin secțiunea „Contul meu”, unde ai acces la setul său de date cu caracter personal, pe care îl poți modifica oricând.

3. Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situațiile reglementate expres de lege poți obține din partea DHS Bike Parts S.R.L. ștergerea respectivelor date. Astfel, poți solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal dacă:

 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • te opui prelucrării in temeiul dreptului la opoziție;
 • prelucrarea datelor tale cu caracter personal este nelegală;
 • datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine DHS Bike Parts S.R.L.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării– poți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres          de lege, după cum urmează:

 • contești exactitatea datelor, pentru perioada în care DHS Bike Parts S.R.L. verifică exactitatea datelor in cauză;
 • prelucrarea este ilegală, și te opui ștergerii datelor;
 • te-ai opus prelucrării datelor cu caracter personal, pentru perioada în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale.

In aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate.
       
5. Dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal – te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării întemeiate pe interesul legitim al DHS Bike Parts S.R.L. sau, după caz, pe exercitarea de către DHS Bike Parts S.R.L. a unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea unei autorități publice cu care ar fi învestit DHS Bike Parts S.R.L.. 
Materialele de promovare transmise prin mijloacele de comunicare electronică pot conține informații succinte referitoare la posibilitatea ta de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru efectuarea de activități de tip marketing direct. În cazul în care vei obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru efectuarea de activități de tip marketing direct, datele tale cu caracter personal nu vor mai fi folosite pentru aceste scopuri.
Dreptul de a obiecta la activitatea de marketing direct efectuată de către DHS Bike Parts S.R.L. este disponibil în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct se întemeiază pe (i) interesul legitim al DHS Bike Parts S.R.L., sau (ii) pe relația contractuală existentă cu DHS Bike Parts S.R.L. și vizează produse similare celor deja contractate, și nu pe consimțământul transmis.
    
6. Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat, si poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate direct de către tine către DHS Bike Parts S.R.L., și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate, și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul respectivei persoane;

7. Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor sale cu caracter personal de către DHS Bike Parts S.R.L.. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”);

8. Dreptul de a-ți retrage consimțământul – îți poți retrage, în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către DHS Bike Parts S.R.L., în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Aceste drepturi (mai puțin dreptul de a te adresa ANSPDCP, pe care îl poți exercita în condițiile stabilite de această autoritate – în acest sens poți consulta pagina web oficială www.dataprotection.ro) pot fi exercitate, oricând, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei scrisori/mesaj prin următoarele modalități:
– Prin poștă, la adresa: Str Santuhalm nr 35A, Deva
– Prin email, la adresa de email: contact@afisport.ro


Abonarea ta la Newslettere - Pentru a putea adapta newsletter-ul nostru la preferintele dvs., noi folosim identificatori cookie, care stocheaza link-urile alese de dvs. si eventual le detecteaza (Retargeting). Vom explica aceasta procedura in sectiunea Politica de cookies. In acest fel, veti primi informatii care corespund intereselor dvs. Odata cu consimtamantul dvs. de a primi Newsletter-ul, emiteti si consimtamantul pentru acest procedeu. Aveti bineinteles si posibilitatea de a obiecta impotriva acestuia, prin apasarea link-ului de la finalul Newsletter-ului.

Temeiul legal pentru prelucrarea adresei dumneavoastra de e-mail este consimtamantul pe care l-ati dat in conformitate cu Sectiunea 174 din Legea Telecomunicatiilor din 2021. Aveti dreptul de a va revoca in orice moment consimtamantul gratuit, fara a oferi motive. Cu toate acestea, legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului pana la revocare nu este afectata de revocarea dumneavoastra. Pentru a va declara revocarea, va rugam sa faceti clic pe linkul de dezabonare din buletinul informativ respectiv sau sa contactati Dhs Bike Parts. Pentru prelucrarea informatiilor dumneavoastra furnizate in mod voluntar si colectarea datelor pentru masurarea performantei ne bazam pe interesele legitime ale Dhs Bike Parts (scopuri de marketing). Dupa dezabonarea de la newsletter, declaratia dumneavoastra de consimtamant va continua sa fie procesata de noi. Interesele legitime ale Dhs Bike Parts constau in documentarea necesara a consimtamantului dumneavoastra ca dovada.

Anularea newsletterului va fi inregistrata automat in baza de date. Aceasta nota inseamna ca nu veti mai primi newslettere informative din momentul in care va dezabonati. Datele dumneavoastra vor fi sterse definitiv si nu vor mai avea un istoric, doar daca trimiteti solicitare pe email catre contact@afisport.ro. In ceea ce priveste datele de abonare la Newsletter, in principiu noi pastram aceste date active pana in momentul dezabonarii dvs.


DHS Bike Parts S.R.L. folosește măsuri prin care se asigură ca drepturile fundamentale în materie de protecție a datelor sunt respectate. În plus, sunt utilizate proceduri matematice sau statistice corecte, datele cu caracter personal sunt securizate, și sunt implementate măsuri care permit anomaliilor sa fie corectate cu un risc minim de erori. Mai mult, procesul decizional automatizat nu este aplicat niciodată unui minor.

 

Data actualizare

Aceasta notă de informare a fost actualizată la data de 01.01.2023. În cazul în care vom amenda prezenta informare, te vom notifica în acest sens prin intermediul mijloacelor de comunicare disponibile ca urmare a furnizării de către tine a datelor de identificare.